عشق درمانی... http://amirgol1.mihanblog.com 2020-04-02T22:38:28+01:00 text/html 2017-01-18T16:59:45+01:00 amirgol1.mihanblog.com ** محمد ** عروسی مذهبی_مداح (شاد و حلال) http://amirgol1.mihanblog.com/post/191 <div><br></div><div>جهت شادی دل حضرت زهرا س و جلوگیری از گناه</div><div><br></div><div><br></div><div>عروسی شاد شاد شاد&nbsp;</div><div><br></div><div>شادی حلال با اجرای جذاب</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div>سرود های شاد</div><div>مدیحه سرایی حماسی و مولودی خوانی</div><div>گلریزان داماد با هنری متفاوت و حلال</div><div>مسابقه طنز</div><div>شوخی با میمانان و داماد</div><div>هدیه ویژه به آقا داماد</div><div>دف زنی و نی زنی و شعبده بازی و گروه هنری طنز در صورت تقاضا</div><div><br></div><div>+ گروه حرفه ای ویژه بانوان و خواهران گرامی</div><div><br></div><div>کربلایی محمد امیرگل</div><div>هماهنگی : &nbsp;09335215054</div> text/html 2014-12-08T21:28:53+01:00 amirgol1.mihanblog.com ** محمد ** من زار عبدالعظیم حسنی بری کمن زار الحسین(ع) بکربلا http://amirgol1.mihanblog.com/post/174 <div class="text" style="direction: rtl; width: 820.9375px; font-family: Tahoma;"><div class="textp" style="padding: 10px 35px 10px 30px;"><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; line-height: 24px;"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="line-height: 32px;">گفت: ضمایر را بشمار</span><span style="line-height: 32px;"><br><span lang="AR-SA">گفتم: من ، من ، من ، من ...</span>&nbsp;<br><span lang="AR-SA">گفت: فقط من !!!؟؟؟</span><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; line-height: 24px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; line-height: 17.1200008392334px; font-family: Tahoma, sans-serif;">گفتم: آری همگی رفته اند&nbsp;<span style="color: rgb(83, 129, 53);">زیارت</span>&nbsp;<span style="color: red;">ارباب</span>&nbsp;و فقط&nbsp;<span style="color: rgb(47, 84, 150);">منم</span>&nbsp;که اینجا</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 17.1200008392334px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(47, 84, 150);"><font size="3">&nbsp;؛</font></span></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; line-height: 24px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17.1200008392334px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(47, 84, 150);"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font size="5">جا&nbsp;</font></span><font size="5">مانده ام . .&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="line-height: 17.1200008392334px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5">.</font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 17.1200008392334px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; line-height: 24px;"><font size="3"><span lang="AR-SA" style="line-height: 17.1200008392334px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span><span lang="FA" style="line-height: 17.1200008392334px; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span><span lang="FA" style="line-height: 32px;"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 24px;"><font size="3" color="#ff0000"><b>اما...</b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; line-height: 24px;"><font size="4">اینجا ، در تهران ...</font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 24px;"><font size="3" style="color: rgb(68, 68, 68);">تجمعی بر پا شده برای</font><font color="#444444" style="font-size: x-large;">&nbsp;</font><font size="4"><b><font color="#444444">زیارت پیاده ی&nbsp;</font><font color="#ff0000">حضرت عبدالعظیم</font></b></font><font color="#009900"><font size="1">&nbsp;</font><font size="2">(ع)</font></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 24px;"><font size="3" style="color: rgb(68, 68, 68);">خلاصه اون هایی که مثل من جاموندن... میتونن خودشون رو روز شنبه ،</font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 24px;"><font size="4" style="color: rgb(68, 68, 68);">راس&nbsp;</font><font size="4" style="color: rgb(68, 68, 68);">ساعت<b>&nbsp;7 صبح</b></font><font size="3" style="color: rgb(68, 68, 68);">&nbsp;به&nbsp;</font><font size="4" color="#3333ff"><b>میدون امام حسین</b>&nbsp;(ع)</font><font size="3" style="color: rgb(68, 68, 68);">&nbsp;برسونن...</font></p><div><font size="3" style="color: rgb(68, 68, 68);"><br></font></div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 24px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/26/13920926000113_PhotoL.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 24px;"><font size="3"><font color="#444444">رفقای </font><font color="#ff0000">عشق درمانی...</font><font color="#444444">&nbsp;فراموش نکنید که...</font></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; line-height: 24px;"><font size="3">.</font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; line-height: 24px;"><font size="3">.</font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; line-height: 24px;"><font size="3">.</font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 24px; color: rgb(68, 68, 68);"><strong style="color: rgb(27, 52, 9); font-family: nassim, times; font-size: 21px; line-height: normal; padding: 10px;">من زار عبدالعظیم حسنی بری کمن زار الحسین(ع) بکربلا</strong></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 24px; color: rgb(68, 68, 68);"><strong style="color: rgb(27, 52, 9); font-family: nassim, times; font-size: 21px; line-height: normal; padding: 10px;"><br></strong></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; line-height: 24px;"><strong style="color: rgb(27, 52, 9); font-family: nassim, times; font-size: 21px; line-height: normal; padding: 10px;">زیارت حضرت عبدالعظیم (ع) در شهرری</strong></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; line-height: 24px;"><strong style="color: rgb(27, 52, 9); font-family: nassim, times; font-size: 21px; line-height: normal; padding: 10px;">... همانند زیارت سیدالشهدا در کربلاست...</strong></p><p class="MsoNormal" align="right" style="color: rgb(68, 68, 68); text-align: right; line-height: 24px;"><strong style="color: rgb(27, 52, 9); font-family: nassim, times; font-size: 21px; line-height: normal; padding: 10px;"><br></strong></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 24px;"><font color="#444444" style="font-size: medium;">پس</font><b style="font-size: medium; color: rgb(68, 68, 68);"> وعده ی دیدار ما</b><font color="#444444" style="font-size: medium;"> جامانده ها...</font><font color="#ff0000" size="4">روز اربعین</font><font color="#444444"><font size="3">&nbsp;...میدان امام حسین(ع)&nbsp;</font></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 24px;"><font color="#444444"><font size="3"><br></font></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right; line-height: 24px;"><font color="#444444"><font size="3">رفقا ...</font><font size="5">نکنه از اینجا هم جا بمونید...</font></font></p></div></div> text/html 2014-11-17T21:50:24+01:00 amirgol1.mihanblog.com ** محمد ** چه کنم نمازم قضا نشود..؟؟ http://amirgol1.mihanblog.com/post/167 . <div>.</div><div>.</div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bashiran.ir/wp-content/uploads/2014/01/namaz.b.bashiran.ir_.jpg" alt=""></div> text/html 2014-11-17T21:29:29+01:00 amirgol1.mihanblog.com ** محمد ** حرف دل... http://amirgol1.mihanblog.com/post/166 <div style="text-align: center;"><font size="5">رفقای <font color="#ff0000">عشق درمانی ...&nbsp;</font>سلام...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">خواهشا اگه الان وقت <font color="#3333ff"><b>نماز</b></font>ه...لطفا اول <b><font color="#3333ff">نماز</font></b>تون رو بخونید...</span></div><div style="text-align: center;"><font size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">وقت واسه دیدن این وبلاگ زیاده...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">نمیخوام وبلاگم صحبت کردن شما با معشوقتون رو به تأخیر بندازه....</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">...</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5">و اینکه یادتون نره تو&nbsp;</font><font color="#ff0000"><b> <font face="times new roman, times, serif" size="6">نظرسنجی</font><font size="5">&nbsp;</font></b></font><font size="5"> شرکت کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">راستی ، بیاید با خوندن </font><font color="#ff0000" size="5">نماز صبح</font><font size="4"> ...خودمون رو برای یاری </font><font size="5" color="#33cc00">امام زمان</font><font size="2" color="#cc33cc">(عج)</font><font size="4"> آماده کنیم...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">حالا اگه حرفی برای گفتن به <font color="#ff0000">معشوقت</font> داری...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">میتونی اینجا بنویسی...مطمأن باش میخونتش...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://media.jamnews.ir/Original/1392/05/10/IMG17033157.jpg" alt=""></font></div></div> text/html 2014-11-17T21:14:12+01:00 amirgol1.mihanblog.com ** محمد ** طور خدا دعا کنید ... http://amirgol1.mihanblog.com/post/165 <font size="6">طور خدا دعا کنید اربعین <font color="#ff0000">کربلا </font>باشم...</font><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">..</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.shafaf.ir/files/fa/news/1392/9/11/89456_651.jpg" alt=""></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">چون دانشجوام گفتن باید 2 میلیون ودیعه به امانت بذاری...</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">...منم اینو میدونم...آره...خدا بزرگه...</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">..</font></div><div><font size="4">ولی مطمءنم</font></div><div><font size="4">&nbsp;</font></div><div><font size="4">اگه امسال کربلا نرم میمیرم...</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1392/2/10/147050_990.jpg" alt=""></div> text/html 2014-11-14T07:50:41+01:00 amirgol1.mihanblog.com ** محمد ** شیخ و عارف بالله چه میگوید؟.... http://amirgol1.mihanblog.com/post/164 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://aghigh.ir/files/fa/news/1393/5/22/64048_713.jpg" alt=""> text/html 2014-11-14T07:43:18+01:00 amirgol1.mihanblog.com ** محمد ** کافیست فکر کنیم... http://amirgol1.mihanblog.com/post/163 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bashiran.ir/wp-content/uploads/2014/05/bahjat.bashiran.ir_.jpg" alt=""> text/html 2014-11-12T11:47:36+01:00 amirgol1.mihanblog.com ** محمد ** امروز جمعه نیست... http://amirgol1.mihanblog.com/post/162 <div><font color="#3333ff" size="4">.</font></div><div><font color="#3333ff" size="4">.</font></div><div><font color="#3333ff" size="4">.</font></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/C71LufQFAu4U9C-7QFbxeOH7_YkNKh01lyV9400SdXOYFLCa7k7aZg/s/w535/" alt=""></div> text/html 2014-11-03T13:01:14+01:00 amirgol1.mihanblog.com ** محمد ** عشق فقط یک کلام... http://amirgol1.mihanblog.com/post/161 <div><font size="3">عشق فقط یک کلام...</font><b><font size="5" color="#ff0000">حسین</font></b><font color="#ff0000" style="font-size: large;"> علیه السلام.</font><font size="3">..</font></div><div><font size="3">.و</font></div><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><br></font></div><div><font size="3" color="#cc0000"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://nmedia.afs-cdn.ir/v1/image/r5xRQc5WfVQLPulIdWKdT15yI2e_1Hm4MeVzSOwBrZF1fM2NGAqhtA/s/w315/" alt=""></font></div><div><font size="3" color="#cc0000">.</font></div><div><font size="3" color="#cc0000">.</font></div><div><font size="3" color="#cc0000">.</font></div><div><font size="3" color="#3333ff"><br></font></div><div><font size="3" color="#3333ff">یا حسین...</font></div> text/html 2014-11-03T12:45:46+01:00 amirgol1.mihanblog.com ** محمد ** عاشورا... http://amirgol1.mihanblog.com/post/160 <div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://graphic.ir/pictures/_590/___592/_20111106_1935637494.jpg" alt=""></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">و </font><font color="#ff0000" size="5">نماز</font><font size="4"> ...</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4">.</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">از </font><font size="6"><font color="#ff0000">نماز،</font>&nbsp;</font><font size="4">غافل نشیم...</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://roboep.ir/Content/UserFiles/Images/%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%AB%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-1.jpg" alt=""></font></div> text/html 2014-10-30T07:37:32+01:00 amirgol1.mihanblog.com ** محمد ** محرم ... http://amirgol1.mihanblog.com/post/159 <font size="3">سلام و عرض ادب خدمت همه ی عزیزان </font><font color="#ff0000" size="5">عشق درمانی...</font><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">فرارسیدن ایام</font><font size="5" color="#ff0000"> محرم </font><font size="3">رو به همتون و بویژه به ساحت مقدس امام زمان</font><font size="2"> (عج)</font><font size="3">تسلیت عرض میکنم...</font></div><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">تو این روزا یکم سرم شلوغه و فرصت زیادی برای بروز کردن ندارم...</font></div><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3">عذرخواهی منو قلبا بپذیرید..</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://graphic.ir/originals/___1/__17/moharam_persiangraphic_19_20101206_1527565251.jpg" alt=""></font></div> text/html 2014-10-07T11:09:22+01:00 amirgol1.mihanblog.com ** محمد ** بوی زمستان می آید... http://amirgol1.mihanblog.com/post/158 <div style="text-align: center;"><font size="4">بوی<font color="#ff0000"> زمستان</font> می آید...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://rangriz.ir/file/pic/photo/2014/10/81054901ae263363fc3b0117d951ce7f_500.jpg" alt=""></div> text/html 2014-10-05T07:52:48+01:00 amirgol1.mihanblog.com ** محمد ** عیدتون مبارک... http://amirgol1.mihanblog.com/post/157 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;">رفقای <font color="#3333ff">عشق درمانی...</font></span></div><div style="text-align: center;"><font size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#ff0000">عیدتون مبارک...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.patugh.ir/up/2012/10/Background-ghorban_www.patugh.ir-8.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2014-10-03T20:00:59+01:00 amirgol1.mihanblog.com ** محمد ** از دعای عرفه جا نمونید رفقا... http://amirgol1.mihanblog.com/post/155 <font size="6">از <font color="#ff0000">دعای عرفه</font> جا نمونید <font color="#3333ff">رفقا</font>...</font><div><font size="6">.</font></div><div><font size="6">.</font></div><div><font size="6">.</font></div><div><font size="6"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/l1d8brdi0me3xi7284tv.jpg" alt=""></div> text/html 2014-10-02T20:33:04+01:00 amirgol1.mihanblog.com ** محمد ** مسلمیه ی شهرری... http://amirgol1.mihanblog.com/post/153 <div style="text-align: center;"><font size="6">مسلمیه ی شهرری...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><font size="4"><div><font size="4"><br></font></div>به مناسبت ایام شهادت </font><font color="#ff0000"><font size="4">مسلم بن عقیل </font><font size="1">(علیه السلام)</font></font><font size="4">...</font><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="4" color="#ff0000">سه شب اقامه ی عزا </font><font size="3">در شهرری، قبله ی تهران...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">...</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" size="5">حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی</font><font size="1" style="color: rgb(0, 0, 153);">(علیه السلام)</font><font size="3">&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">...میزبان&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">هیأت های سینه زنی و زنجیرزنی از <font color="#ff0000">سراسر دنیا</font>&nbsp;میباشد ...</span></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1391/8/3/461442_689.jpg" alt=""></font></div><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">شهادت مسلم بن عقیل بن ابی طالب بر همگان بخصوص رفقای <b><font color="#ff0000">عشق درمانی...</font></b> تسلیت باد...</font></div><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3">.</font></div><div><font size="3">.</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.icana.ir//KM_media/image/2013/10/49310_orig.jpg" alt=""></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="6">آقا جان...</font> <font color="#ff0000" style="font-size: x-large;">ما را در غم خود شریک بدانید...</font></div><div><font color="#ff0000" style="font-size: x-large;">.</font></div><div><font color="#ff0000" style="font-size: x-large;">.</font></div><div><font color="#ff0000" style="font-size: x-large;">.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/mahdinameh/60card5_msh.jpg" alt=""></div><div><br></div>